تبلیغات
دانشنامه بیمه - Absolute Liability (مسئولیت مطلق)

Absolute Liability (مسئولیت مطلق)

26 آبان 90 18:27

نویسنده : محمد حسن هادی اصل
ارسال شده در: A ،
Absolute Liability (مسئولیت مطلق) : مسئولیت بدون تقصیر که مسئولیت بدون ارتباط با تقصیر یا مسئولیت شدید نیز شناخته شده است. مسئولیت مطلق در بسیاری از ایالتها هنگامی وجود دارد که اعمال افراد یا شرکتها در مقابل خط مشی عمومی قلمداد می شود حتی اگر عملی غیر عمدی یا سهوی باشد. برای مثال در مسئولیت محصول، تولیدکنندگان و خرده فروشان شدیدا در قبال محصولاتی که موجب صدمات شده و معیوب نشان داده می شوند مسئول شناخته می شوند حتی اگر تقصیر یا غفلت تولید کننده یا فروشنده ثابت نشود. در بسیاری از ایالتها، مالک یک حیوان برای صدماتی که ممکن است ایجاد کند شدیدا مسئول شناخته می شود حتی اگر سابقه ای از خشونت نداشته باشد.


دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: مسئولیت ، مسئولیت مطلق ، تقصیر ،
آخرین ویرایش: - -