تبلیغات
دانشنامه بیمه - Impaired Risk Immediate Annuities (مستمری مستقیم ریسک غیراستاندارد)

Impaired Risk Immediate Annuities (مستمری مستقیم ریسک غیراستاندارد)

27 آبان 90 18:37

نویسنده : محمد حسن هادی اصل
ارسال شده در: I ،
پرداختهای درآمد که بر اساس امید به زندگی مستمری بگیران محاسبه و تعدیل می شود تا شرایط پزشکی مستمری بگیر را منعکس نماید. برای مثال شخصی که 63 سال سن دارد ممکن است یک اختلال پزشکی داشته باشد که به وی امید به زندگی شخص 73 ساله را می دهد. پرداخت درآمد می تواند بر همین اساس افزایش یابد تا امید به زندگی کوتاهتر را جبران نماید.


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -