تبلیغات
دانشنامه بیمه - Abandonment clause (کلوز ترک مالکیت)

Abandonment clause (کلوز ترک مالکیت)

26 آبان 90 18:16

نویسنده : محمد حسن هادی اصل
ارسال شده در: A ،
Abandonment clause (کلوز ترک مالکیت) در بیمه دریایی وجود دارد و  کلوزی است که به بیمه شده این حق را می دهد تا دارایی از بین رفته یا خسارت دیده را ترک مالیک کرده و ادعای تسویه کامل از بیمه گر را بر اساس محدودیت های خاصی داشته باشد. بر اساس کلوز ترک مالکیت، دو نوع خسارت فراهم می شود: 1- خسارت کلی دارایی : خسارت به اندازه ای زیاد باشد که دارایی غیر قابل تعمیر یا غیر قابل بازیافت باشد. علت ها می تواند شامل آتش سوزی، غرق شدن، خسارت طوفان، ناپدید شدن مبهم باشد. مثلا تا دهه 1980 کشتی تایتانیک که در 1912 غرق شد غیر قابل بازیافت فرض شده و شرکت بیمه خسارت را به مالک آن پرداخت نمود. مالک کشتی هایی که به طور مرموز در مثلث برمودا ناپدید شده اند می توانند از شرکت بیمه خسارت دریافت کنند.  ناپدید شدن کشتی تفریحی توسط دزدان دریایی به جبران غرامت توسط شرکت بیمه به مالک آن منجر می شود. 2- هزینه کلی ساخت و ساز : خسارت به اندازه ای زیاد باشد که هزینه بازسازی آن بیشتر از ارزش دارایی بازسازی شده باشد. برای مثال کشتی یا محموله آن تا اندازه ای خسارت ببیند که هزینه تعمیر از ارزش قبل از خسارت بیشتر باشد. بیمه شده می تواند مالکیت دارایی را ترک کند در صورتی که الف- هزینه های تعمیر بیش از 50 درصد ارزش دارایی بعد از تعمیر باشد و ب- شرکت بیمه با قصد بیمه شده برای ترک مالکیت موافق باشد.


دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: کلوز ترک مالکیت ، بیمه دریایی ، بیمه کشتی ، خسارت کلی ، هزینه کلی ساخت و ساز ،
آخرین ویرایش: - -