تبلیغات
دانشنامه بیمه - Assignment Clause (کلوز تخصیص)

Assignment Clause (کلوز تخصیص)

27 آبان 90 08:33

نویسنده : محمد حسن هادی اصل
ارسال شده در: A ،
ویژگی بیمه عمر که به دارنده بیمه نامه اجازه می دهد آزادانه ذینفع بیمه نامه را شخص یا نهاد دیگری قرار دهد (بدهد یا بفروشد). برای مثال به منظور تامین کردن وام، بانک می خواهد وی را ذینفع بیمه نامه قرار دهد. اگر بیمه شده قبل از تسویه وام فوت کند بانک بخشی از سرمایه فوت را که برابر با مانده وام است دریافت می کند. باقی مانده سرمایه فوت به ذینفع بیمه نامه قابل پرداخت است. این حقیقت که بیمهبیمه عمر آزادانه قابل انتقال باشد آن را تبدیل به ابزار مالی قدرتمندی می کند که از طریق آن می توان وام را تامین نمود. شرکت بیمه اعتبار انتقال را تضمین نمی کند.


دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: بیمه عمر ، کلوز تخصیص ، ذینفع ،
آخرین ویرایش: - -